Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

1. Generelt
Henkel Norden AB, Afdeling København, Helgeshøj Allé 20-22, 2630 Taastrup, tlf.: 43 3013 00, herefter benævnt “Henkel”, respekterer privatlivets fred for alle, som besøger vores websted. I det følgende vil vi informere dig om, hvilken type data Henkel indsamler, og hvad de anvendes til. Du vil også blive informeret om, hvordan du kan tjekke, at oplysningerne er korrekte og eventuelt anmode Henkel om at slette dem. Data indsamles, behandles og anvendes i overensstemmelse med lovgivningen om databeskyttelse i det land, hvor den afdeling, som er ansvarlig for behandlingen af dataene, er beliggende. Vi træffer alle foranstaltninger, som måtte være nødvendige for at sikre overholdelse af loven.

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke for websteder, til hvilke der er adgang via hyperlinks på Henkels websteder.

2. Indsamling, behandling og anvendelse af personlige oplysninger
Vi indsamler kun data vedrørende en specifik person til behandling og anvendelse, hvis du frivilligt vælger at give os oplysningerne eller udtrykkeligt giver dit samtykke hertil.
Ved besøg på vores websted gemmes visse data automatisk på vores servere med henblik på systemadministration, udarbejdelse af statistik og backupprocesser. Disse data inkluderer navnet på din internetudbyder, i visse tilfælde din IP-adresse, versionen af din browsersoftware, operativsystemet på den computer, som er benyttet til at opnå adgang til vores websted, det websted, som du bruger til at besøge os, de websteder, som du besøger, mens du er på besøg hos os, og eventuelt de søgetermer, som du har brugt for at finde vores websted. Alt efter omstændighederne kan disse data danne grundlag for konklusioner om, hvem der besøger vores websted. Der anvendes dog ingen personlige oplysninger i denne forbindelse. Disse oplysninger anvendes udelukkende efter at være blevet anonymiseret. Hvis Henkel overfører data til en ekstern tjenesteudbyder, vil der blive truffet tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger, som garanterer, at overførslen sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning om databeskyttelse.

Giver du os frivilligt personlige oplysninger, vil vi ikke anvende, behandle eller overføre disse oplysninger på en måde, som går ud over de i loven fastsatte grænser, eller de grænser du selv har defineret i din samtykkeerklæring. Endvidere vil vi kun overføre dine data, hvis vi har pligt hertil ifølge et offentligt pålæg eller en retskendelse.

Enhver ændring af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger vil blive offentliggjort på denne side. Du kan således til enhver tid se, hvilke data vi gemmer, og hvordan vi indsamler dem.

3. Sikkerhed
Henkel gemmer dine data sikkert og træffer alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at beskytte dine data mod tab, misbrug og ændringer. Henkels kontraktmæssige partnere, som har adgang til dine oplysninger for at kunne yde tjenester til dig på vegne af Henkel, er kontraktligt forpligtet til at opbevare sådanne oplysninger fortroligt og må ikke bruge disse til andre formål. I visse tilfælde vil det være nødvendigt for os at overføre din forespørgsel til selskaber, som er tilknyttet Henkel. Også i disse tilfælde vil dine oplysninger blive behandlet fortroligt.

4. Personlige oplysninger om børn
Henkel ønsker ikke at indsamle data om børn under 18 år. Om nødvendigt vil Henkel på et hensigtsmæssigt sted udtrykkeligt henlede børns opmærksomhed på, at de ikke må sende personlige oplysninger til Henkel. Skulle en forælder eller værge opdage, at et barn, som er under deres opsyn, har gjort personlige oplysninger tilgængelige for Henkel, beder vi dem om at kontakte os på adressen nedenfor (se punkt 6), hvis de ønsker at få disse oplysninger slettet. Vi vil herefter foranledige, at disse oplysninger bliver slettet omgående.

5. "Cookies"
For at gøre det lettere at bruge vores websted bruger vi såkaldte cookies. Cookies er små dataenheder, som din browser lagrer midlertidigt på din computers harddisk, og som er nødvendige for at kunne bruge vores websted. De informationer, som en cookie indeholder, skal bl.a. bidrage til at gøre det lettere at navigere på vores websted og gøre det mere brugervenligt. De cookies, som vi bruger, gemmer ingen personlige oplysninger. Langt de fleste webbrowsere accepterer automatisk cookies. Dette kan du undgå ved at ændre indstillingerne på din browser. Du kan til enhver tid fjerne cookies, som er gemt på din pc ved at slette de midlertidige internetfiler (“Indstillinger”, “Kontrolpanel”, “Internetindstillinger”, “Slet filer”).

6. Dine ønsker og forespørgsler
Gemte data vil blive slettet af Henkel ved udløb af den lovpligtige eller kontraktmæssige opbevaringsperiode, eller hvis Henkel ikke længere har brug for dem. Du kan selvfølgelig til enhver tid bede om at få slettet dine data. Du har til enhver tid også ret til at trække dit samtykke til brug eller behandling af dine personlige oplysninger tilbage med fremtidig virkning. I så fald, eller hvis du har andre ønsker i forbindelse med dine personlige oplysninger, beder vi dig kontakte os pr. e-mail (e-mail) eller sende et brev til Henkel Norden AB, Corporate Communications, Box 120 80, 102 22 Stockholm, Sverige. Du bedes også kontakte os på denne måde, hvis du gerne vil have oplyst, om vi har indsamlet data om dig, og i givet fald hvilke, eller hvis du ønsker at rette ukorrekte oplysninger. Vi vil bestræbe os på at opfylde din anmodning med det samme.

7. Facebook Sociale Plugins
Vores websider kan være forsynet med plugins til det sociale netværk facebook.com, som drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Sådanne plugins kan f.eks. især dreje sig om Facebook's "Like" eller "Synes godt om"-knapper. Hvis du får adgang til en af vores websider, der er forsynet med sådan en plugin, vil din internet-browser oprette en direkte forbindelse til Facebook's servere, og plugin'en vises på skærmen ved hjælp af kommunikation med vores browser. Plugin'en vil informere Facebook's server om hvilke af vores websider, du har besøgt. Hvis du er medlem af Facebook og er logget på Facebook's brugerkonto, mens du besøger vores webside, vil Facebook videregive disse oplysninger til din brugerkonto på Facebook.

Hvis du gør brug af en eller flere af plugin-funktionerne (f.eks. klikker på "Like"-knappen, efterlader en besked), vil disse oplysninger også blive videregivet til din brugerkonto på Facebook. Yderligere oplysninger om Facebook's indsamling og brug af data samt om de rettigheder og muligheder, du har til at beskytte dit privatliv i denne sammenhæng, kan findes under Facebook's oplysninger om databeskyttelse.

Hvis du vil undgå, at Facebook kan videregive oplysninger om dit besøg på vores webside til din brugerkonto på Facebook, skal du logge af din brugerkonto på Facebook, før du besøger vores web-sider.

www.henkel.dk